Dokumentar

Advokat med feministisk agenda

Netflix-dokumetaren «Seeing Allred» er en dose glimrende girlpower-boost.

Av Jenny Sandbakk| 3 mars 2018

Share on Facebook Share on Twitter Share by email
Advokat med feministisk agenda
Advokat med feministisk agenda

H

ar du sett Netflix-dokumentaren om den amerikanske kvinnerettsadvokaten Gloria Allred? Ikke? Da er du heldig å ha til gode en dose med glimrende girlpower-boost. Selv må jeg innrømme at jeg ikke kjente navnet Gloria Allred fra før. Men for ei dame! I «Gloria Allred: Kvinneforkjemper» blir vi kjent med en av Amerikas mest kjente og profilerte advokater på kvinnerettsfeltet. Den britiske avisa The Guardian har kalt Allred  «America’s top feminist lawyer».

Dokumentaren følger Allreds engasjement for kvinners- og minoriteters rettigheter fra andrebølgefeminismens tid på 1970-tallet og fram til i dag; Allred er fremdeles aktiv i advokatgjerningen, nå senest blant annet i forbindelse med #metoo-saken vedrørende Hollywood-filmprodusenten Harvey Weinstein.

Den fryktløse toppadvokaten

En annen kjent amerikansk feminist (og navnesøster!) Gloria Steinem er en av dokumentarens «sidekommentatorer», og hun setter passende an tonen for dokumentaren om Amerikas mest berømte feministadvokat: «Jeg er veldig konfliktsky. Jeg tror Gloria [Allred] nyter konflikter». Nettopp fryktløs og alt annet enn konfliktsky er slik vi lærer å kjenne Allred i dokumentaren om henne på Netflix. 

Allred har posisjonert seg som et kjent advokatnavn i USA både i juristmiljøet, men også i massemediene.  Hun har representert klienter i tunge, store seksuelle overgreps- og krenkelsessaker med kjendisnavn som den amerikanske skuespilleren og komikeren Bill Cosby, president Donald Trump og Hollywood-filmprodusent Harvey Weinstein, i tillegg til saken med den drapstiltalte amerikanske fotballspilleren og skuespilleren O.J. Simpson.

Advokat med feministisk agenda

I dokumentaren blir det tydelig at de sentrale sakene for Allred særlig har vært og er seksuell trakassering, seksuell vold, vold i nære relasjoner, selvbestemt abort og likekjønnet ekteskap. Som Steinem poengterer, er Allred en av de første til å ha løftet fram kvinners utfordringer i deler av jus og lovverk som originalt ikke var skrevet med kvinner i tankene. I dokumentaren følger vi for eksempel Allred og hennes klienter når de kjemper for å få lovbestemmelsen om foreldelsessperren i voldtektssaker fjernet – dette i forbindelse med Bill Cosby-saken hvor overgrepene for en stor del hadde skjedd såpass langt tilbake i tid (de tidligste tilbake til 1960-tallet) at foreldelsesbestemmelsen hindret hendelsene i  å bli rettsforfulgt. Noe som slår meg ved Allred er hvordan hun er gjennomgående progressiv, hun er en oppriktig pådriver i rettslige spørsmål om likestilling, kvinners rettigheter og sosiale status i samfunnet, samt for homofiles, lesbiskes og transpersoners rettigheter. I dokumentarens sluttsekvens deltar Allred for øvrig i Pride-paraden i Los Angeles, noe som sørger for en festspekket avslutning på dokumentaren.

For advokat Allred dreier det seg om å sikre rettferdighet og ikke minst om å sørge for «empowering» av kvinner som er blitt gjort til ofre for kjønnsmakt av ulik seksuell, voldelig eller krenkende karakter. Offerstatusen kan ha en sterk ambivalens i seg – hvor skyld, skam og beskyldninger fra skeptiske utenforstående er vonde elementer som gjerne følger med. Allred kjemper aktivt for å forhindre at kvinner som har blitt utsatt for seksuell eller kjønnet vold blir påført en dobbel stempling; som den svake hjelpeløse og samtidig som en mistenkt og medansvarlig for hendelsen, jf. påstander som at hun gikk med et «for kort skjørt», «drakk for mye alkohol» eller var «flørtende og oppfordrende» osv. For eksempel, i dokumentaren nevnes drapssaken med O.J. Simpson hvor Allred er involvert på offerpartens side. O. J. Simpson ble tiltalt for drap på kona Nicole Brown Simpson og hennes venn Ronald Goldman i 1994. Søsteren av den drepte Nicole kommenterer i dokumentaren at «uten Gloria hadde aldri Nicole blitt fremstilt som et menneske». Forsvarerne i saken hadde nemlig malt et bilde av den drepte Nicole som en festløve og et dophue, slik søsteren beskrev det.

«My work is my life»

Det er en svært travel, men like fullt tilstedeværende, glødende engasjert dame vi blir kjent med i Gloria Allred-dokumentaren. Stadig er det en koffert som pakkes og trekkes avgårde. Stadig er det pressekonferanser, TV-opptredener og møter med kollegaer eller klienter. Allred sier det selv: «Working for justice is not a 9-5 job». Men Allred virker å være usedvanlig tilfreds med hvordan livet hennes har blitt: «My work is my life», konkluderer den 76 år gamle kvinnen og etterlater ingen rom for tvil eller ettertenksomhet.  

Det skal kanskje ikke bli så vanskelig å forstå drivkraften bak Allred sin overveldende dedikasjon til advokatvirksomheten hun har bygget opp. Stikkordet her er privatliv. De vonde sakene om mishandling, trakassering, vold og overgrep som Allred bistår og representerer sine klienter i er på sett og vis Allreds egne, private erfaringer. Hun dedikerer seg så dypt til sitt yrke, sine klienter og saker muligens fordi hun har personlige opplevelser som nettopp svarer til hennes klienters historier. Dette sier da også noe viktig om den større sammenhengen; denne foreningen av det private sammen med det politiske og rettslige avdekker fellesnevnere som gjelder for kvinner i et moderne samfunn hvor maktrelasjoner av patriarkalske aner står seg. For eksempel er den stadig pågående moraliseringen over kvinner (både før og i dag) noe Allred selv har kjent på kroppen. I et bevegende fortellerøyeblikket i dokumentaren tar Allred oss med tilbake til sine tjueår hvor hun opplever å bli utsatt for en voldtekt, og påfølgende blir gravid. Den unge Allred besluttet å ta abort, og den ble utført på livsfarlig vis i eget hjem. Med kraftige blødninger må Allred legges inn på sjukehus, her får hun en aldeles rystende kommentar: «Dette vil lære deg en lekse», får hun høre fra en av sjukepleierne. Det er tydelig at denne vonde fordømmelsen sitter i henne fremdeles, for Allred er en advokat som har omsorg for sine klienter og som viser dem sin respekt, hun akter konsekvent å gjøre dem sterke heller enn å trykke dem ned i skam, slik hun selv opplevde den gangen.

Motstand, hets og hån

Feministadvokaten Allred framstår svært velformulert, ufravikelig direkte og gjerne med en konfronterende tone. Alltid en (tilsynelatende) stoisk ro. Alltid velkledd, og med et smil som rett og slett stråler. Allred er en kvinne som opptrer selvsikkert. Jeg sitter med beundring og optimisme når jeg ser dokumentaren om Allred; hun har utvilsomt teft for konfliktløsing og saklig konfrontasjon enten det er med maktens menn eller diverse TV-verter. Smart og taktisk bruker Allred til stadighet offentlige talerør som plattform til å kjempe for sine klienter og for sin feministiske agenda. Talkshow, pressekonferanser og protestmarsjer (i dokumentaren er Allred til stede på «Women’s March on Washington» i 2017) er noen av supplementene hun benytter ved siden av den tradisjonelle rettssaksprosedyren.

Jeg tenker det er vanskelig å finne noe kritikkverdig i motet og den feministiske styrken til Allred. Men neida, en kvinne (!) med makt og med sterk selvtillit er åpenbart «for mye» for enkelte. Dokumentaren viser flere klipp som gir oss et inntrykk av den motstanden Allred møter, noe av det er rein hets og håning av henne. Det er rett og slett ubehagelig, men også provoserende og urovekkende å være vitne til. Kritikken og skepsisen mot henne inkluderer påstander om at hennes eneste motiv er å tjene penger og oppnå suksess. Det er slående hvor intenst enkelte misliker Allred. Påstandene fortsetter om at hun er PR-kåt og altfor «høy på seg selv». Slik det virker for meg er det visse som reduserer den respekterte, profesjonelle advokaten til en vulgær og kynisk dame desperat etter kjendisstatus og glamour-glans.

I disse Metoo-tider hvor kvinnerettighetsspørsmål stadig står på den politiske og feministiske dagsorden, er det både oppløftende og styrkende å vite at det finnes kvinner som Allred. Jeg liker så godt hvordan Allred slår en hard og treffsikker knyttneve mot patriarkatet igjen og igjen i denne dokumentaren. Anbefales å se!

«Jeg befinner meg i en krigssone hver dag. En krig mot kvinner. På ordentlig. Av og til er det skikkelig stygt. Kvinner er avhengige av at jeg er sterk. At jeg er fryktløs. At jeg hevder og beskytter deres rettigheter.»

    Gloria Allred, i «Gloria Allred: Kvinneforkjemper» (2018)